Ogłoszenie o przetargu

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki szkolnej Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Hańsku.

SIWZ z załącznikami