Dotyczy przetargu

Zawiadomienie o  wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczącej zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego: SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA IM. JANA PAWŁA II W HAŃSKU ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 570107-N-2018 z dnia 10.06.2018 r.

Zawiadomienie