RODO w naszej szkole

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Hańsku

 

 Zgodnie z artykułem 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. Nr 119, str.1), zwanego dalej RODO informuje się petentów Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Hańsku, że:

Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Hańsku danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Hańsku. Adres: Hańsk, ul. Szkolna 1, 22-235 Hańsk.

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Hańsku:

  • Inspektor ochrony danych,
  • ul. Szkolna 1, 22-235 Hańsk,
  • tel. 825714256,
  • kod pocztowy 22-235 Hańsk,
  • adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

Pana/Pani dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.

Pani/Pan ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, Pani/Pan ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie przez Panią/Pana jest obowiązkowe. W niektórych przypadkach podanie danych może być dobrowolne. W sytuacji dobrowolności podania danych osobowych petenci zostaną o tym fakcie poinformowani. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

W związku z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w Zespole Szkóly Podstwowowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Hańsku niektóre przetwarzane przez Administratora Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pana/Pani dane nie będą profilowane.