Nauczyciele

Grono Pedagogiczne

Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Hańsku

 

Wychowanie przedszkolne:

 • Głąb Elżbieta
 • Głogowska Teresa
 • Gołdyn Iwona
 • Grzeszuk Justyna
 • Korona Barbara
 • Łapińska Alicja

Edukacja wczesnoszkolna:

 • Ganczaruk Ewa
 • Mazurek Beata
 • Michałowicz Iwona
 • Pryll Joanna

 Język polski:

 • Drzewiecka Ewa
 • Kończal Małgorzata
 • Purc Agnieszka

Język angielski:

 •  Głąb Lesya
 • Masiukiewicz Izabela
 • Orzechowska Agnieszka

 Język niemiecki:

 • Szajewska Gabriela

 Historia:

 • Kończal Małgorzata
 • Wilgocka Barbara

Wiedza i społeczeństwo:

 • Wołoszun Małgorzata

Przyroda i biologia:

 • Latała Anna

Geografia:

 • Wołoszun Małgorzata

Chemia:

 • Kocanda Bożena
 • Kocanda Grzegorz

Fizyka:

 • Kocanda Grzegorz

Matematyka:

 • Kocanda Bożena
 • Kopieniak Teresa
 • Korona Wiesław
 • Kuszewska Beata
 • Motwicka Anna

Informatyka:

 • Kocanda Grzegorz
 • Kuszewska Beata

Plastyka i zajęcia artystyczne:

 • Korona Wiesław
 • Walkowska Marta

Technika i zajęcia techniczne:

 • Korona Wiesław
 • Wakowska Marta

Wychowanie fizyczne:

 • Białasz Dorota
 • Michałowicz Andrzej
 • Zielińska Krystyna

Muzyka:

 • Korona Wiesław
 • Walkowska Marta

Religia:

 • ks. Paśniczek Tomasz
 • Więcierzewska Barbara

Edukacja dla bezpieczeństwa:

 • Białasz Dorota

Doradztwo zawodowe:

 • Białasz Dorota

Wychowanie do życia w rodzinie:

 • Szajewska Gabriela

Nauczyciele specjaliści:

Oligofrenopedagog:

 • Granica Jolanta
 • Głąb Eżbieta

Logopeda:

 • Purc Agnieszka