Nauczyciele

Grono Pedagogiczne

Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Hańsku

Wychowanie przedszkolne:

 • Głogowska Teresa
 • Grzeszczuk Justyna
 • Korona Barbara
 • Łapińska Alicja
 • Szajewska Gabriela
 • Zielińska Krystyna
 Edukacja wczesnoszkolna:
 • Ganczaruk Ewa
 • Mazurek Beata
 • Michałowicz Iwona
 • Zielińska Krystyna
Język polski:
 • Kończal Małgorzata
 • Zdonek Justyna
Język polski dla cudzoziemców:
 • Głąb Lesya

Historia:

 • Kończal Małgorzata
 • Wilgocka Barbara

Wiedza i społeczeństwo:

 • Wołoszun Małgorzata
 Przyroda i biologia:
 • Latała Anna
Geografia:
 • Wołoszun Małgorzata
Chemia:
 • Kocanda Bożena
 • Kocanda Grzegorz
Fizyka:
 • Kocanda Grzegorz
Matematyka:
 • Kocanda Bożena
 • Kuszewska Beata
 • Motwicka Anna
Informatyka:
 • Kocanda Grzegorz
 • Kuszewska Beata
Koło informatyczne:
 • Kocanda Grzegorz
Koło matematyczne:
 • Kocanda Bożena
Język angielski:
 •  Głąb Lesya
 • Masiukiewicz Izabela
 Język niemiecki:
 • Szajewska Gabriela
Plastyka:
 • Korona Wiesław
Technika:
 • Korona Wiesław
Muzyka:
 • Korona Wiesław

Edukacja dla bezpieczeństwa:

 • Białasz Dorota

Doradztwo zawodowe:

 • Białasz Dorota
 • Wołoszun Małgorzata

Wychowanie do życia w rodzinie:

 • Wołoszun Małgorzata

Wychowanie fizyczne:

 • Białasz Dorota
 • Latała Anna
 • Michałowicz Andrzej

Religia:

 • ks. Paśniczek Tomasz
 • Więcierzewska Barbara
Zajęcia socjoterapeutyczne:
 • Kuszewska Beata
Zajęcia korekcyjno
-kompensacyjne:
 • Ganczaruk Ewa
 Zajęcia rewalidacyjne:
 • Głąb Elżbieta (n.wspomagający)
 • Granica Jolanta - pedagog spec.
 • Korona Barbara
 • Mazurek Beata
 • Motwicka Anna (n.wspomagający)
 • Wołoszun Małgorzata
 Zajęcia wyrównawcze:
 • Ganczaruk Ewa
 •  Kuszewska Beata
 • Mazurek Beata
 • Michałowicz Iwona
 • Pryll Joanna
 • Zielińska Krystyna
 Świetlica szkolna:
 • Białasz Dorota
 • Korona Wiesław
 • Latała Anna
 • Michałowicz Andrzej
 • Więcierzewska Barbara
 • Wołoszun Małgorzata
 Biblioteka:
 • Gołdyn Iwona
Pedagog, logopeda:
 • Purc Agnieszka
Psycholog:
 • Grzywaczewska Klaudia