Dyrekcja

Dyrekcja

Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Hańsku

 

Dyrektor Szkoły - Barbara WIlgocka

Z-ca Dyrektora - Jolanta Granica