Pozostali pracownicy

Pracownicy administracji:

 1. Brzeziecka Małgorzata - sekretarz szkoły
 2. Kiecka Karolina  - intendent
 3. Wasilewska Paulina - intendent

Pracownicy obsługi:

 1. Rolko Zofia - kucharz
 2. Bruchacka Irena - pomoc kuchenna
 3. Stasiuk Halina - pomoc kuchenna
 4. Raban Wiesława - robotnik gospodarczy
 5. Paczkowska Maria - sprzątaczka
 6. Murgała Elżbieta - sprzątaczka
 7. Staisławek Grażyna - sprzątaczka
 8. Ślusarz Jolanta - sprzątaczka
 9. Hasiak Krystyna - woźna
 10. Onyszko Stanisław - pracownik gospodarczy