Pozostali pracownicy

Pracownicy administracji:

 1. Brzeziecka Małgorzata - sekretarz szkoły
 2. Rolko Zofia  - intendent
 3. Zdonek Justyna - intendent

Pracownicy obsługi:

 1. Wereszczyńska Monika - kucharz
 2. Bąbol Anna - pomoc kuchenna
 3. Jurczuk Weronika - pomoc kuchenna
 4. Jurek Teresa - sprzątaczka
 5. Paczkowska Maria - sprzątaczka
 6. Stasiuk Halina - sprzątaczka
 7. Stanisławek Grażyna - sprzątaczka
 8. Ślusarz Jolanta - sprzątaczka
 9. Onyszko Stanisław - pracownik gospodarczy