Zapytanie dotyczące przetargu

Do Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Hańsku wpłynęło zapytanie dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla stołówki szkolnej Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Hańsku:

  1. Czy Zamawiający w Załączniku nr 1: Formularz cenowy w poz. nr 1 – jogurt pitny owocowy różne smaki pojemność ok. 200 ml. . wyraża zgodę na jogurt pitny owocowy różne smaki o pojemności 250 ml.
  2. Czy należy przeliczyć ilości sztuk odpowiednio do opakowania?
Odpowiedź
1. Zamawiający wyraża zgodę na jogurt pitny owocowy różne smaki o pojemności 250 ml.
2. Należy przeliczyć pojemność 250 ml. x ilość podaną w formularzu cenowym.