Zawieszenie zajęć

Szanowni Państwo
 
W związku z decyzja podjętą przez Ministra Edukacji Narodowej Pana Dariusza Piątkowskiego od 16 marca br. (poniedziałek) do 25 marca br. (środa) szkoła zostaje zamknięta. Oznacza to, że oprócz braku zajęć lekcyjnych nieczynne będą  sekretariat, stołówka, itp.


 
Ponadto 12 marca br. (czwartek) i 13 marca br. (piątek) w szkole nie będą się odbywały zajęcia dydaktyczne a wyłącznie zajęcia opiekuńcze dla tych, którzy nie będą w stanie w ciągu tych dwóch dni zapewnić opieki dzieciom w domu.
 
Ustawa koronawirusowa przyjęta przez sejm daje 14 dni zasiłku w sytuacji, gdy szkoła/przedszkole zostaną zamknięte z powodu zagrożenia koronawirusem. Jest to tej samej wysokości zasiłek, co chorobowy – czyli 80 proc. podstawy wymiaru. Zasiłek ten w sytuacji zamknięcia przedszkola czy szkoły z powodu koronawirusa, przysługuje tylko rodzicom dzieci, które mają nie więcej niż 8 lat.
 
Obiady w czwartek i piątek będą wydawane normalnie.
Natomiast za okres 16 - 25 marca br. będą automatycznie odpisane.
 
W przypadku pojawienia się nowych informacji będą dostępne na stronie internetowej szkoły.
Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II
w Hańsku

Uczniu,

  • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
  • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
  • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
  • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

  • dziennik elektroniczny;
  • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
  • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.Pozostałe informacje o zaistniałej sytuacji znajdują się na stronie MEN oraz kuratorium lubelskim