Katyń... ocalić od zapomnienia

Szanowni Państwo

Nauczyciele, Rodzice , Uczniowie

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającą rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

odwołuję wojewódzki konkurs :

Katyń …ocalić od  zapomnienia , który miał się odbyć 30 kwietnia 2020 r.

Nowy termin przeprowadzenia ww. konkursu planujemy na 30 września 2020 r.  

 

Dyrektor
Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola
im. Jana Pawła II  w Hańsku