Powrót do nauki zdalnej

Szanowni Państwo.

W związku z przypadkiem zachorowania na COVID - 19, po uzyskaniu pozytywnej opinii Wójta Gminy Hańsk i decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie informuję, że od 12 października 2020 r. do 16 października 2020 r. zostają zawieszone wszystkie zajęcia w formie stacjonarnej dla etapu edukacyjnego – klasy IV – VIII.
W tym okresie lekcje będą się odbywać w formie zdalnej z wykorzystaniem - technik i metod kształcenia na odległość.
W Przedszkolu oraz w klasach I- III zajęcia są prowadzone w formie stacjonarnej.

Dyrektor Zespołu
Szkoły Podstawowej i Przedszkola
im. Jana Pawła II
w Hańsku