Zawiadomienie o najkorzystniejszej ofercie

Hańsk Pierwszy, dnia 7 grudnia 2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczącej zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego: SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA IM. JANA PAWŁA II W HAŃSKU ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 614354 – N-2020 z dnia 23.11.2020 r.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

  1. Dostawa mleka i produktów mleczarskich:

 

LP.

Nazwa wykonawcy najkorzystniejszej oferty

Kryterium

Ceny

pkt

Kryterium

Termin dostawy

pkt

Łączna punktacja

1.

Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH w Chełmie

ul. Chemiczna 4,

 22-100 Chełm

 

 

60

 

 

40

 

 

100

 

  1. Dostawa świeżego mięsa, drobiu i wędlin:

 

LP.

Nazwa wykonawcy najkorzystniejszej oferty

Kryterium

Ceny

pkt

Kryterium

Termin dostawy

pkt

Łączna punktacja

1.

Kabanos sp. jawna

Robert Kmiecicki, Zdzisław Czuba

26-004 Bielany, Czaplów,

 ul. Pod Borem 8, Filia:

ul. Mełgiewska 20 a, 20-234 Lublin

 

 

49,8

 

 

40

 

 

89,8

2.

PUBLIMAR Spółka Jawna Lucjan Staniszewski i Spółka

ul. Związkowa 10, 20-148 Lublin

O. Chełm, ul. Rampa Brzeska 7

 

 

 

56,6

 

40

 

96,6

3.

P.P.H.U. GRAMAR Spółka z o.o.

ul. Przemysłowa 6, 22 – 200 Włodawa

Zakład mięsny

ul. Żołnierzy WiN 20, 22 – 200 Włodawa

 

 

60

 

 

40

 

 

100

 

  • Dostawa świeżych warzyw, owoców i jaj kurzych:

 

 

Nazwa wykonawcy najkorzystniejszej oferty

Kryterium

Ceny

pkt

Kryterium

Termin dostawy

pkt

Łączna punktacja

1.

TOMIK

Tomasz Jarosław Duda

Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn

 

60

 

40

 

100

3.

FRUTIMAR

Marek Daniluk

ul. Wolności 39/83

22-100 Chełm

 

52,2

 

40

 

92,2

 

  1. Dostawa pieczywa i wyrobów piekarniczych:

 

Nazwa wykonawcy najkorzystniejszej oferty

Kryterium

Ceny

pkt

Kryterium

Termin dostawy

pkt

Łączna punktacja

1.

Produkcja Pieczywa – Handel

Dołbniak Stefan

ul. Przemysłowa 5, 22-235 Hańsk Pierwszy

 

60

 

40

 

100

 

  1. Dostawa mrożonych artykułów spożywczych i ryb:

 

 

Nazwa wykonawcy najkorzystniejszej oferty

Kryterium

Ceny

pkt

Kryterium

Termin dostawy

pkt

Łączna punktacja

1.

REN Sp. z o.o.

26 – 600 Radom

ul. Tartaczna 3

 

60

 

40

 

100

2.

IGLOTEX Dystrybucja Polska Sp. z o.o. 81-339 Gdynia, ul. Polska 20

Filia Lublin

ul. Józefa Franczaka „Lalka” 18

20-325 Lublin

 

 

52,5

 

 

40

 

 

92,5

3.

P.P.H.U. LODEX Mirosław Piskorski       ul. Kolejowa 131, 21-200 Parczew

 

55,5

 

40

 

95,5

 

  1. Dostawa artykułów spożywczych sypkich, koncentratów i przypraw:

LP.

Nazwa wykonawcy najkorzystniejszej oferty

Kryterium

Ceny

pkt

Kryterium

Termin dostawy

pkt

Łączna punktacja

1.

PPUH SOREL Sp. z o.o.

ul. Kopalniana 2, 43-225 Wola

O/Nr 1 ul. Żołnierzy WiN 15, 22-200 Włodawa

 

 

60

 

 

40

 

 

100

 

 

  • Dostawa świeżych wyrobów garmażeryjnych:

 

 

Nazwa wykonawcy najkorzystniejszej oferty

Kryterium

Ceny

pkt

Kryterium

Termin dostawy

pkt

Łączna punktacja

1.

Zakład Gastronomiczno-Handlowy ALICJA

Tomasz Traczuk

ul. Hrubieszowska 54 b,

22-100 Chełm

 

 

60

 

 

40

 

 

100

 

 

  1. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.

 

  1. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostało unieważnione postępowanie

      

 

                                                                                                             DYREKTOR

                                                                                                         ZSPIP W HAŃSKU

                                                                                                            Barbara Wilgocka