Koniec roku

25 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021.


Na Orliku Dyrekcja wręczyła najlepszym uczniom świadectwa z wyróżnieniem, nagrody i stypendia za bardzo wyniki w nauce.
Poza tym nagrodzono również uczniów za osiągnięcia sportowe i zaangażowanie w prace Samorządu Uczniowskiego.

Zdjęcia z uroczystości w galerii szkolnej