Strona główna

Turniej Wiedzy Pożarniczej

W dniu 11 marca 2024 r. odbył się w naszej szkole XLVI Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej-Młodzież Zapobiega Pożarom-etap gminny.
Do konkursu przystąpiło 25 uczniów w dwóch kategoriach wiekowych:

  • grupa I- uczniowie klas I-IV- 9 uczniów,
  • grupa II- uczniowie klas V- VIII- 16 uczniów.

Uczestnicy, którzy zdobyli największą liczbę punktów w swoich kategoriach reprezentować będą gminę w konkursie na szczeblu powiatowym.

  • Grupa I- Julia Białasz, Bartosz Łapiński, Gabriel Zaorski.
  • Grupa II- Michał Skotak, Zuzanna Kozieja, Kacper Poszytek.

Dziękujemy Sekretarzowi OSP w Hańsku panu Jarosławowi Białasz za przygotowanie zadań.