Nowy projekt już ruszył...

Od 1 marca do 30 czerwca bieżącego roku  w naszej szkole będzie realizowany nowy projekt Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów z Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana
Pawła II w Hańsk” Nr 2021-1-PMU-4238 pod nazwą Międzynarodowa Mobilność Uczniów.

Czytaj więcej: Nowy projekt już ruszył...

Lekcja w terenie

Uczniowie klas ósmych w ramach doradztwa zawodowego - poznajemy zawody, uczestniczyli w lekcjach przeprowadzonych w Banku Spółdzielczym w Hańsku oraz restauracji Biały Młyn.

Czytaj więcej: Lekcja w terenie