Zawiadomienie o najkorzystniejszej ofercie

Hańsk Pierwszy, dnia 7 grudnia 2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczącej zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego: SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA IM. JANA PAWŁA II W HAŃSKU ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 614354 – N-2020 z dnia 23.11.2020 r.

Czytaj więcej: Zawiadomienie o najkorzystniejszej ofercie

Informacja z otwarcia ofert

Hańsk Pierwszy dnia, 03 grudnia 2020 r.

I N F O R M A C J A

z otwarcia ofert

dotyczących zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego: SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA IM. JANA PAWŁA II W HAŃSKU ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 614354-N-2020 z dnia 2020-11-23 r.

Czytaj więcej: Informacja z otwarcia ofert

Konkurs Bóbr - przypomnienie

Z uwagi na to, że mamy naukę zdalną i nie możemy przeprowadzić konkursu w murach szkoły, przypominam, że:

  1. 10 listopada o godzinie 12 startuje grupa juniorów, tj 7 i 8 klasa
  2. 12 listopada o godzinie 12 stratuje grupa Benjamin, tj klasy 4 - 6

Proszę zainteresowanych zalogować się jakieś 10 min wcześniej na stronie dzwonek.pl i wybrać zakładkę konkursy.

Ogłoszenie

Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Hańsku ogłasza przetarg nieograniczony na Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla stołówki szkolnej Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Hańsku w okresie od 04.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Czytaj więcej: Ogłoszenie

Informacja dla rodziców

Od 9 listopada do 29 listopada szkoła prowadzi działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I – III szkoły podstawowej.

Uczniowie w tym czasie będą realizować naukę zdalną lub przy dużej grupie uczniów inną formę opieki.

Dyrektor Barbara Wilgocka